header

 

 

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej wydało drukiem publikację pt.: „Księga pamiątkowa 100-lecia zaślubin Polski z morzem”. To niezwykłe, bogato ilustrowane wydawnictwo przybliża czytelnikowi historię powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej  zakończonego uroczystościami zaślubin Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 r. Przedstawia bohaterów tamtych wydarzeń z gen. Józefem Hallerem na czele poprzez pryzmat zdjęć archiwalnych, artykułów prasowych czy wspomnień naocznych świadków. Dalej Księga prowadzi czytelnika przez okres międzywojenny, a następnie powojenny pokazując przedsięwzięcia kultywujące pamięć o zaślubinach. Album kończy kronika obchodów 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem z obszerną fotorelacją wydarzeń 2020 r.

 

 

Album powstał dzięki pomocy partnerów projektu, a także życzliwości instytucji i osób prywatnych: Samorządu Województwa Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Pucku , Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo, Firmy „Necfish” Neclowie z Synami, Stowarzyszenia Rozwoju Szotlandu, Stowarzyszenia „Aktywny Puck”, Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”, Stowarzyszenia Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X oraz prof. dr. hab. Juliana Auleytnera.

 

„Księga pamiątkowa 100-lecia zaślubin Polski z morzem” została wydana dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.