header

Satyryczny rysunek zamieszczony w Kronice Klubu Tenisowego Puck przedstawiający nocną podróż łódzią "Gold Wasser".