header

Zagroda Kaszubska

„Zagroda Kaszubska” Oddział Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy przy ulicy Zabytkowej 35 w Ostrowie obejmuje budynek dawnej wozowni plebańskiej z Pucka.
Obecnie prezentowane są tam dwie wystawy edukacyjne w języku polskim i angielskim:

 

„Bielawa” – wystawa plenerowa opowiadająca rezerwacie przyrodniczym, jego powstaniu i znaczeniu. Wystawa zawiera informacje na temat powstania torfowiska, sposobu pozyskiwania torfu i jego wykorzystania do celów gospodarskich w przeszłości. Zaprezentowano najbardziej charakterystyczne dla Bielawy przykłady fauny i floru. Odwołano się również do legend i opowieści traktujących o okolicznych ternach

 

„Pszczelarstwo Pomorskie” – wystawa zlokalizowana w budynku dawnej wozowni z Pucka, przybliża historię pszczelarstwa, zapoznaje z cyklem prac w pasiece oraz prezentuje sprzęt pszczelarski. Całość została zaprezentowana w nowoczesnej i łatwej w odbiorze aranżacji plastycznej. Ekspozycję wzbogacają multimedialne środki przekazu oraz zabawka edukacyjna dla najmłodszych.

 

Ostatnie wejście na wystawy: na pół godziny (30 minut) przed zamknięciem wystaw.

 

Oddział Muzeum Ziemi Puckiej „Zagroda Kaszubska”

ul. Zabytkowa 35 Ostrowo

84- 105 Karwia

 

Wystawy zostały zrealizowane w ramach operacji pt. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Ostrowo poprzez wykonanie ekspozycji w zrekonstruowanych budynkach muzealnej zagrody kaszubskiej”.

 

Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego