header

Hallerówka

„Hallerówka” Oddział Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy– mieści się w zabytkowym obiekcie przy ulicy Morskiej 6 we Władysławowie. Drewniana willa wybudowana w 1924 r. należała do gen. Józefa Hallera oraz jego rodziny. Parcelę pod budowę przekazał ppłk. Henryk Bagiński, który wcześniej zakupił ziemię od mieszkańca Wielkiej Wsi Leona Torlińskiego. Na cześć generała tworzące się wokół willi letnisko nazwano Hallerowem. Józef Haller spędzał w niej wakacje letnie, równie często zapraszano na wypoczynek harcerzy oraz członków innych organizacji młodzieżowych. Po II wojnie światowej obiekt był w zarządzie Miasta Władysławowa i pełnił funkcję lokalu komunalnego. W 1981 r. przekazano go Zarządowi Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na siedzibę oraz działalność muzealną. Utworzono wówczas pierwszą izbę pamięci Hallera. W 2000 r. otwarto w „Hallerówce” Centrum Pamięci gen. J. Hallera i Błękitnej Armii.
Od czerwca 2013 r. obiekt stał się oddziałem Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Obecnie znajduje się tam stała ekspozycja pt. Gen. Józef Haller na Pomorzu – Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały. Życie i służba gen. J. Hallera (1873-1960), na która składają się przede wszystkim pamiątki poświęcone generałowi oraz żołnierzom z Błękitnej Armii. Do najcenniejszych zbiorów należą rzeczy osobiste generała podarowane przez jego synową Izabellę Haller.

 

Dodatkowo w obiekcie są udostępniane następujące wystawy:

• „Augustyn Necel (1902 – 1976). Rybak, pisarz i gawędziarz kaszubski” ekspozycja przybliżająca postać Augustyna Necla, kaszubskiego twórcy, autora powieści marynistycznych. Na wystawie zgromadzono szereg pamiątek związanych z osobą pisarza. Zrekonstruowano także jego gabinet, którego wyposażenie w całości przeniesiono z domu rodzinnego autora. Dopełnieniem wystawy jest prezentacja multimedialna przedstawiająca życie i twórczość Augustyna Necla.

• „Leon Golla – wyrzeźbiony rybacki świat”. Ekspozycja przybliża warsztat pracy rzeźbiarza z Wielkiej Wsi (obecnie Władysławowo), który w drewnie utrwalił historię kaszubskich rybaków. Stworzone w surowym drewnie lipowym figury i sceny rodzajowe przypominają charaktery ludzi pracujących na morzu.

W 2017 r. zwiedzającym udostępniono drugi obiekt znajdujący się w kompleksie oddziału tzw. „Adiutantówkę” zwaną też Błękitnym Domkiem. W okresie międzywojennym budynek był letnią willą adiutanta gen. J. Hallera – kpt. Jana Dworzańskiego. Dodatkowo pełniła ona również rolę stanicy harcerskiej, w której na zaproszenie generała wypoczywali członkowie hallerowskich drużyn błękitnych oraz harcerze. Obecnie, w nawiązaniu do jej pierwotnego przeznaczenia prezentowana jest tam wystawa stała pt. Na letnisku u Hallera – historia letniego wypoczynku na Ziemi Puckiej od końca XIX wieku do 1989 r.

 

 

Ostatnie wejście na wystawy: na godzinę (60 minut) przed zamknięciem wystaw.

 

Oddział Muzeum Ziemi Puckiej „Hallerówka”

84- 120 Władysławowo, ul. Morska 6

tel.  58 674 07 95