header

Kamienica Mieszczańska

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy mieści się w odrestaurowanej w latach 80. XX w. kamienicy mieszczańskiej zlokalizowanej w północnej pierzei puckiego rynku.

W oddziale prezentowane są obecnie wystawy czasowe.

 

PSZCZELARSTWO POMORSKIE

 

Ekspozycja poświęcona jest historii pszczelarstwa pomorskiego. O bogatych w miód terenach słowiańskich wspominają już kronikarze Ibrahim ibn Jakub, Thietmar czy Gall – Anonim. Do miododajnych obszarów należały również lasy pomorskie, w których bartnictwo było niegdyś jednym z głównych zajęć zamieszkującej tu ludności.

Bartnictwo zaczęło przeżywać kryzys w XVII w. Na Pomorzu jego upadek nastąpił po wprowadzeniu w życie przez władze pruskie ordynacji leśnej w 1805 r. nakazującej likwidację drzew bartnych.

W XIV w. pojawiło się też pasiecznictwo i przez długi czas rozwijało się równolegle z  bartnictwem.  W XVI i XVII w. powstały pierwsze prace dotyczące pasiecznictwa i hodowli pszczół. Okres rozbiorów Rzeczypospolitej doprowadził do upadku polskiego pszczelarstwa. Wojny nękające ziemie polskie oraz ciągłe przemarsze obcych wojsk skutkowały dewastacją pasiek lub ich grabieżą.

Po I wojnie światowej pszczelarstwo w odrodzonej Polsce stopniowo zaczęło się odradzać. Powstawały pierwsze stowarzyszenia pszczelarskie, które w 1922 r. utworzyły Związek Towarzystw Pszczelniczych. Obecnie pszczelarze na Pomorzu są skupieni w Wojewódzkim Związku Pszczelarskim w Gdańsku.

Podstawą ekspozycji jest kolekcja sprzętów pszczelarskich, uli oraz narzędzi niezbędnych w pracy w pasiece zgromadzonych w zbiorach etnograficznych Muzeum. Znaczna część tego zbioru została przekazana przez Floriana Jaszka – pszczelarza z Pucka, długoletniego prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pucku.

 

 

IDZIEMY NAD POLSKIE MORZE – ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM, PUCK 1920 R.

 

 

10 lutego 1920 r. gen. Józef Haller na czele wojsk Frontu Pomorskiego dotarł do Pucka, jedynego wówczas portu II Rzeczypospolitej i dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem poprzez wrzucenie w wody Bałtyku pierścienia otrzymanego od Polonii Gdańskiej. Na pamiątkę wydarzenia wbito również w dno morza słup graniczny. Na słupie umieszczono inskrypcję odnoszącą się do tej uroczystości oraz płaskorzeźbę orła jagiellońskiego. Był to symboliczny akt objęcia przez Polskę Bałtyku w posiadanie. Zaślubiny kończyły proces włączania Pomorza Gdańskiego w granice II RP. Wydarzenie to było zwieńczeniem 123. letniego oczekiwania ludności pomorskiej, w tym Kaszubów na powrót do macierzy.

Na wystawie zaakcentowane zostały takie momenty historyczne jak: Tworzenie Polskiej Armii we Francji, Konferencja Pokojowa w Wersalu, Traktat Wersalski, Utworzenie i przebieg Frontu Pomorskiego, Zaślubiny Polski z Morzem. Wywołane zostały postacie m.in.: gen. Józef Haller – dowódca Polskiej Armii we Francji, głównodowodzący Frontu Pomorskiego, Antoni Abraham – kaszubski działacz społeczny, propagator polskości Pomorza, Antoni Miotk – działacz niepodległościowy z Pucka, społecznik, uczestnik zaślubin Polski z morzem w Pucku; dr Józef Żynda – lekarz, kaszubski działacz społeczny, propagator polskości Pomorza, Jakub Myślisz – kaszubski rybak, uczestnik pierwszego rejsu pod polską banderą po polskim morzu, Leon Torliński – rolnik z Wielkiej Wsi, uczestnik pierwszego rejsu pod polską banderą po polskim morzu.

Ekspozycja za pomocą oryginalnych dokumentów, fotografii i zabytków prezentuje ważny dla Pucka i całego Pomorza moment historycznych zaślubin Polski z morzem. Wzbogacają ją multimedialne formy przekazu w postaci filmów, aplikacji i słuchowiska. Wystawie towarzyszy katalog.

Katalog do pobrania:

Idziemy nad polskie morze – zaślubiny Polski z morzem, Puck 1920 r. – katalog

 

Wystawa została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych.

Wystawy stałe poświęcone historii miasta Pucka i regionu w przygotowaniu.

W oddziale Muzeum obowiązuje wyłącznie płatność gotówką.

Ostatnie wejście na wystawy: na godzinę (60 minut) przed zamknięciem wystaw.

 

Oddział Muzeum Ziemi Puckiej „Kamienica mieszczańska”

84-100 Puck, Stary Rynek 28

tel. 537 333 719