header

Kolorowa fotografia przedstawiająca aranżację wystawy stałej „Prawdziwie morskie – Dzieje Ziemi Puckiej”. Okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów.