header

Lekcje muzealne

Okładka oferty edukacyjnej.

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych – spotkaniach ze sztuką, historią i etnografią. Zajęcia w ciekawy i przystępny sposób przybliżają dzieciom i młodzieży wybrane zagadnienia. Angażują uczniów poprzez zadania indywidualne i grupowe, kształtują umiejętność samodzielnego myślenia, rozwijają wyobraźnię oraz zachęcają do własnej twórczości.

Szczegółowe opisy zajęć dla różnych grup wiekowych dostępne są w ofertach edukacyjnych dostępnych  w formatach PDF.

 

Grupy na zajęcia edukacyjne oraz zwiedzanie z przewodnikiem przyjmowane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zajęcia należy umawiać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W celu rezerwacji zajęć prosimy o kontakt drogą mailową: edukacja@muzeumpuck.pl lub kultura@muzeumpuck.pl lub kontakt telefoniczny: 786 286 945.

 

W celu rezerwacji zajęć „Z wizytą u gbura”  realizowanych w „Zagrodzie Gburskiej i Rybackiej” w Nadolu prosimy o kontakt drogą mailową: etnografia@muzeumpuck.pl lub o kontakt telefoniczny +48 58 526 12 53.