header

ZASADY ZWIEDZANIA Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w czasie stanu epidemii COVID-19

 

 

  1. Ogranicza się limit zwiedzających, które mogą jednocześnie przebywać na wystawach czasowych i stałych w oddziałach Muzeum Ziemi Puckiej: Oddział Szpitalik- 20 osób, Oddział Kamienica Mieszczańska- 14 osób, Skansen „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu-30 osób, które  mogą jednocześnie przebywać na wolnym powietrzu na terenie Skansenu oraz po 1 osobie w chatach na terenie Skansenu.
  2. Podczas przebywania w Oddziale Szpitalik prosimy utrzymywać zalecany dystans od innych osób (z wyjątkiem sytuacji opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie.) Obowiązek zachowania w/w dystansu przestrzennego nie obowiązuje osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  3. Przed wejściem do Muzeum prosimy o założenie środków ochrony ust i nosa (np. maseczka). Po wejściu do Muzeum prosimy o przemycie rąk płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się przy drzwiach wejściowych na sale wystawowe
  4. Zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego Osoby z objawami infekcji, złego samopoczucia i/lub podwyższonej temperatury ciała proszone są o nie wchodzenie do Muzeum.
  5. Wszystkie urządzenia multimedialne są wyłączone z użytkowania.
  6. Korzystanie z pomieszczeń, a zwłaszcza z toalet może być ograniczone przez opiekunów ekspozycji w związku z koniecznością okresowej dezynfekcji.
  7. Obowiązuje zakaz przeglądania oferowanych przez Muzeum wydawnictw, wszelkie informacje na temat wydawnictwa można uzyskać od obsługującego sklepik pracownika.
  8. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się instrukcjom opiekunów ekspozycji.
  9. Ceny biletów pozostają bez zmian.
  10. Na naszej stronie www podawane są aktualne informacje związane z działalnością Muzeum. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.