header

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

 

Regulamin określa zasady zwiedzania następujących oddziałów Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy: Oddział „Szpitalik” w Pucku, Oddział „Kamienica Mieszczańska” w Pucku, Skansen „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu oraz Oddział „Hallerówka” we Władysławowie.

 

Rozdział I

Dni i godziny otwarcia Muzeum

 

§1

 

 

 „SZPITALIK” ul. Wałowa 11, Puck

 

1 MAJ – 31 SIERPIEŃ

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 9.00 -17.00

sobota – niedziela 10.00 -17.00

 

1 – 30 WRZESIEŃ

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 9.00 -16.00

sobota – niedziela 10.00 -16.00

 

 

1 PAŹDZIERNIK – 30 KWIECIEŃ

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 08.00 -15.00

sobota – niedziela 10.00 -14.00

 

Orientacyjny czas zwiedzania: 1 godz.
Ostatnie wejście na wystawy: na godzinę (60 minut) przed zamknięciem wystaw.

 

„KAMIENICA MIESZCZAŃSKA” ul. Stary Rynek 28, Puck

 

1 MAJ – 31 SIERPIEŃ

poniedziałek 10.00 -13.00

wtorek – piątek 09.00 -17.00

sobota – niedziela 10.00 -17.00

 

1 – 30 WRZESIEŃ

poniedziałek – 10.00- 13.00

wtorek – piątek 9.00 -16.00

sobota – niedziela 10.00 -16.00

 

1 PAŹDZIERNIK- 30 KWIECIEŃ

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 8.00-15.00

sobota – niedziela 10.00-14.00

 

Orientacyjny czas zwiedzania: 1 godz.
Ostatnie wejście na wystawy: na godzinę (60 minut) przed zamknięciem wystaw.

 

SKANSEN „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu, ul. Bałtycka 2, Nadole

 

1 MAJ – 31 SIERPIEŃ

poniedziałek 10.00-13.00

wtorek –piątek 10.00-18.00

sobota- niedziela 10.00-17.00

 

1 – 30 WRZESIEŃ

poniedziałek – 10.00- 13.00

wtorek – piątek 9.00 -16.00

sobota – niedziela 10.00 -16.00

 

1 PAŹDZIERNIK- 30 KWIECIEŃ

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 09.00 -15.00

sobota – niedziela 10.00 -14.00

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca – nieczynne

Orientacyjny czas zwiedzania: 1 godz.
Ostatnie wejście na wystawy: na godzinę (60 minut) przed zamknięciem wystaw.

 

„HALLERÓWKA”, ul. Morska 6, Władysławowo

 

1 MAJ – 31 SIERPIEŃ

poniedziałek – nieczynne

wtorek –piątek 10.00-18.00

sobota- niedziela 10.00-17.00

 

1 – 30 WRZESIEŃ

poniedziałek – nieczynne

wtorek –piątek 9.00-16.00

sobota- niedziela 10.00-16.00

 

1 PAŹDZIERNIK- 30 KWIECIEŃ

Czynna czasowo w terminach określonych przez Dyrektora, informacje dostępne na stronie www.muzeumpuck.pl

 

Orientacyjny czas zwiedzania: 1 godz.
Ostatnie wejście na wystawy: na godzinę (60 minut) przed zamknięciem wystaw.

 

§2

 

Wszystkie ekspozycje muzealne są zamknięte dla zwiedzających w następujące dni świąteczne:

 • 1 styczeń
 • 6 styczeń
 • Wielka Sobota
 • Wielka Niedziela
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Boże Ciało
 • 1 listopad
 • 11 listopad
 • 24 grudzień
 • 25-26 grudzień

 

§3

 

Wszystkie ekspozycje muzealne są czynne dla zwiedzających w następujące dni świąteczne jak w niedzielę:

 • 1 maj
 • 3 maj
 • 15 sierpień

 

§4

 

Wstęp bezpłatny do Muzeum obowiązuje według grafiku:

 • „Kamienica Mieszczańska”

październik -kwiecień – niedziela 10.00-14.00 (tylko wystawy stałe)

maj- wrzesień – poniedziałek 10.00-13.00

 

 • „Szpitalik”

październik – kwiecień – niedziela 10.00-14.00 (tylko wystawy stałe)

 • Skansen „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu

październik – kwiecień – niedziela 10.00-14.00 (teren skansenu, bez wnętrz)

maj – wrzesień – poniedziałek 10.00-13.00 (teren skansenu, bez wnętrz)

 

§5

 

 1. Godziny zwiedzania ekspozycji w oddziałach Muzeum mogą ulec zmianie w wyniku decyzji Dyrektora. Zmiana będzie dostępna na stronie internetowej www.muzeumpuck.pl. 
 2. Informacje o konieczności dodatkowego, nadzwyczajnego zamknięcia lub zmiany godzin udostępniania ekspozycji muzealnych dla zwiedzających będą zamieszczane na stronie internetowej www.muzeumpuck.pl lub profilu FB. Można je będzie także uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Muzeum.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych oraz oferty przewodnickiej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpuck.pl.

 

Rozdział II

Bilety wstępu

 

1.Bilety kupuje się bezpośrednio w kasach Muzeum. Płatności dokonujemy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Istnieje także możliwość wystawienia faktury VAT.

2.Ceny biletów na wystawy czasowe – 5 zł, z tym że cena ta może ulec zmianie ze względu na miejsce eksponowania oraz charakter wystawy, odbywać się to będzie na podstawie odrębnej decyzji Dyrektora.

3.Ceny biletów wstępu na imprezy plenerowe ustalane są indywidualnie.4.Muzeum Ziemi Puckiej zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji w kasach o wyczerpaniu limitu wejść na ekspozycję w dni szczególnie wzmożonego ruchu turystycznego.

 

Rozdział III

Cennik usług, biletów oraz rodzaje biletów

 

Oddziały MuzeumCeny biletów
normalnyulgowy
„Szpitalik”10 zł8 zł
„Kamienica Mieszczańska”10 zł8 zł
Skansen „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu10 zł8 zł
„Hallerówka”10 zł8 zł
Bilety łączone
Szpitalik + Kamienica Mieszczańska tzw. SK*14 zł10 zł
Szpitalik+Kamienica Mieszczańska+Skansen+Hallerówka tzw. SKSH**30 zł25 zł
 

Bilet wyłącznie na wystawę czasową (bez wystaw stałych) – 5 zł (dotyczy tylko oddziałów Szpitalik i Kamienica Mieszczańska)

Bilet dla posiadacza „Puckiej Karty Seniora” – 6 zł (dotyczy tylko oddziałów Szpitalik i Kamienica Mieszczańska)

 

Usługa przewodnicka – język polski – 50 zł/grupa do 25 osób***

 

AUDIOPRZEWODNIKI po skansenie „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu dostępne są w dniach otwarcia oddziału – odpłatność za udostępnienie jest regulowana na podstawie odrębnej decyzji Dyrektora. Informacje na stronie internetowej muzeum www.muzeumpuck.pl

 

Wydarzenia i imprezy plenerowe – ceny ustalane indywidualnie

 

Muzeum udostępnia teren i zabytkowe obiekty na potrzeby nagrań, filmów, tematycznych sesji fotograficznych – śluby, reklamy, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne itp. Każdorazowo warunki realizacji są ustalane indywidualnie. Kontakt tel. +48 537 333 719 lub sekretariat@muzeumpuck.pl
LEKCJE MUZEALNE – ceny zgodne z cennikiem usług na www.muzeumpuck.pl

 

WARSZTATY MUZEALNE – ceny zgodne z cennikiem usług na www.muzeumpuck.pl

 

 

* Bilet łączony  Szpitalik+Kamienica (bilet SK)

 1. Bilet łączony Szpitalik+Kamienica zwany dalej bilet SK normalnym oraz bilet łączony Szpitalik+Kamienica zwany dalej bilet SK ulgowym upoważniają do jednorazowego zwiedzania oddziałów Muzeum.
 2. Niewykorzystane wejście nie podlega zwrotowi/przedłużeniu.
 3. Bilet umożliwia zwiedzenie dwóch muzeów niezależnie od tego, gdzie został kupiony.
 4. Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów zgodnie z zapisem regulaminu w: Rozdziale IV 1.

 

** Bilet łączony Szpitalik+Kamienica+Skansen+Hallerówka (bilet SKSH)

 

 1. Bilet łączony Szpitalik+Kamienica+Skansen+Hallerówka zwany dalej bilet SKSH normalnym oraz bilet łączony Szpitalik+Kamienica+Skansen+Hallerówka zwany dalej bilet SKSH ulgowym upoważniają do jednorazowego zwiedzania każdego z oddziałów Muzeum.
 1. Niewykorzystane wejście nie podlega zwrotowi/przedłużeniu.
  3. Bilet umożliwia zwiedzenie czterech muzeów niezależnie od tego, gdzie został kupiony.
  4.    Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów zgodnie z zapisem regulamin w: Rozdziale IV § 1.

 

*** Usługa przewodnicka

 1. Obowiązuje rezerwacja usługi przewodnickiej z tygodniowym wyprzedzeniem na adres mail: edukacja@muzeumpuck.pl.
 2. O zapewnieniu usługi przewodnickiej decyduje pierwszeństwo zgłoszeń i bieżące możliwości zapewnienia usługi przez Muzeum.
 3. Usługa przewodnicka świadczona jest w języku polskim.
 4. W przypadku grupy liczącej ponad 25 osób pracownik Muzeum dokonuje rozdzielenia grupy na dwie mniejsze dla zapewnia bezpieczeństwa i lepszego komfortu zwiedzania. W związku z tym obowiązuje zwielokrotniona odpłatność za usługę przewodnicką.

 

Rozdział IV

System zniżek i ulg

 

§1

 

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
  2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  3.           uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  4.           uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  5.           uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  6.           uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  7.           osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  8.           nauczycielom: szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
  9.           uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
  10.         osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  11.         Kombatantom;
  12.         posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny;
  13.         grupom zorganizowanym (minimum 10 osób).

 

§2

 

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  3.           członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  4.           posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
  5.           dzieciom do lat 7;
  6.           weteranom.

 

§3

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do muzeum to:

 1. legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;
  2. legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012r. poz. 1138, z późn. zm.1));
  3.           legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
  4.           legitymacja emeryta – rencisty;
  5.           legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
  6.           legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art.10 ust.3a pkt8 lit.a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”;
  7.           legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art.10 ust.3a pkt9 ustawy;
  8.           zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
  9.           dokument potwierdzający wiek;
  10.         dokument Karta Dużej Rodziny za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość;
  11.         inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w: a)art.10 ust.3a pkt2, pkt7 i pkt8 lit.b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, b)art.10 ust.3a pkt8 lit.c ustawy.

 

§4

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum to:

 1. legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art.10 ust.3b pkt1 ustawy;
  2. legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art.10 ust.3b pkt2 ustawy;
  3.           legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;
  4.           Karta Polaka;
  5.           dokument potwierdzający wiek.

 

Rozdział V

Zasady zwiedzania ekspozycji

 

Informacje ogólne:

 1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Ziemi Puckiej odbywa się w ustalonych przez Dyrektora Muzeum godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 5. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
 6. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 8.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach zostawionych na wieszakach w holach, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
 9. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych parkingach rowerowych.
 11. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.
 12. Na terenie ekspozycji muzealnych obowiązują następujące zakazy:
 • dotykania eksponatów oraz wchodzenia za bariery ochronne,
 • palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów poza wyznaczonymi miejscami,
 • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
 • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
 • głośnego rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
 1. Na terenie Skansenu obowiązują dodatkowe następujące zakazy:
 • jeżdżenia po skansenie wszelkimi pojazdami (w tym rowerami, hulajnogami, itp.)

14. Zwierzęta można wprowadzać do oddziałów Muzeum według następujących zasad:

 • zwierzęta wchodzące i wnoszone muszą być na smyczy,
 • osoba wprowadzająca lub wnosząca zwierzęta jest odpowiedzialna za odpowiednie zachowanie zwierząt oraz zapewnienie bezpieczeństwa innym zwiedzającym,
 • osoba wprowadzająca lub wnosząca zwierzęta odpowiada za wyrządzone przez zwierzę szkody innym zwiedzającym lub pracownikom Muzeum i Muzeum,
 • zwierzęta mogą przebywać na ekspozycjach jeśli nie zakłóca to ruchu turystycznego i nie przeszkadza zwiedzającym – o sytuacji bieżącej decyduje pracownik oddziału,
 • zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt może być ustanowiony czasowo.

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

 

W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach, a to:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy z siedzibą przy ul. Stary Rynek 28, 84-100 Puck, tel. +48 537 333 719, adres e-mail: sekretariat@muzeumpuck.pl
 2.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku: adres e-mail: iod@muzeumpuck.pl
 3.  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
 4.  Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Muzeum Ziemi Puckiej. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 5.  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku.
 7.  Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8.  Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
 9.  Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

 

Postanowienia końcowe

 

Wykupienie biletu wstępu do muzeum wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@muzeumpuck.pl.

 

ZASADY ZWIEDZANIA Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w czasie stanu epidemii COVID-19

 

 1. Ogranicza się limit zwiedzających, które mogą jednocześnie przebywać na wystawach czasowych i stałych w oddziałach Muzeum Ziemi Puckiej: Oddział Szpitalik- 20 osób, Oddział Kamienica Mieszczańska- 14 osób, Skansen „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu-30 osób, które  mogą jednocześnie przebywać na wolnym powietrzu na terenie Skansenu oraz po 1 osobie w chatach na terenie Skansenu.
 2. Podczas przebywania w Oddziale Szpitalik prosimy utrzymywać zalecany dystans od innych osób (z wyjątkiem sytuacji opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie.) Obowiązek zachowania w/w dystansu przestrzennego nie obowiązuje osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 3. Przed wejściem do Muzeum prosimy o założenie środków ochrony ust i nosa (np. maseczka). Po wejściu do Muzeum prosimy o przemycie rąk płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się przy drzwiach wejściowych na sale wystawowe
 4. Zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego Osoby z objawami infekcji, złego samopoczucia i/lub podwyższonej temperatury ciała proszone są o nie wchodzenie do Muzeum.
 5. Wszystkie urządzenia multimedialne są wyłączone z użytkowania.
 6. Korzystanie z pomieszczeń, a zwłaszcza z toalet może być ograniczone przez opiekunów ekspozycji w związku z koniecznością okresowej dezynfekcji.
 7. Obowiązuje zakaz przeglądania oferowanych przez Muzeum wydawnictw, wszelkie informacje na temat wydawnictwa można uzyskać od obsługującego sklepik pracownika.
 8. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się instrukcjom opiekunów ekspozycji.
 9. Ceny biletów pozostają bez zmian.
 10. Na naszej stronie www podawane są aktualne informacje związane z działalnością Muzeum. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

 

Zarządzenie nr 3 z 2024r. wprowadzające zmiany w Regulaminie zwiedzania