header

Czarnobiała reklama prasowa Fabryki ksiąg i kajetów Edwarda Kręglewskiego z Poznania zamieszczona w Przeglądzie Graficznym, Wydawniczym i Papierniczym 9 września 1931 roku.