header

Znak wodny firmy Edwarda Kręglewskiego zaawierający dwa skrzyzowane pióra umieszczone w pięciobocznej ramce z inicjałami E.K.