header

Czarnobiały ekslibris Biblioteki Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Ekslibris składa się z napisu Biblioteka M.D.LOTN. pod napisem widoczna jest rycina stojącego marynarza w czapce, który w dłoniach trzyma książkę. Za marynarzem znajdują się półki z książkami. Pod ryciną wypisany jest numer inwentrzowy książki: 20235/I 1-2 .