header

Tył okładki Aleksandra Dumasa znajdującej się w zbiorach Muzeum Ziemi Puckiej. W górnym prawym rogu znajduje się czarno-biały ekslibris Morskiego Dywizjony Lotniczego- napis na górze ekslibrisu Biblioteka, poniżej znajduje się kotwica na tle morskich fal a pod nią skróty M.D.L. Obok ekslibrisu wypisany jest numer inwentrzowy książki: 20235/I 1-2 .

Ekslibris biblioteki Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, nr.inw. MZP-H-5186