header

Okazja by lepiej poznać Muzeum!

W zeszłym roku nasze Muzeum obchodziło 50. lecie swego istnienia. Z tej okazji powstała wystawa upamiętniająca te 50 lat oraz ludzi, którzy swoją pracą przyczynili się do powstania placówki, jej rozwoju i aktywności.

 

W 1970 r. powołano do życia placówkę pod nazwą Stacja Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie w Pucku (SGDKiUWoR). Jej kierownikiem została Elżbieta Lewandowska. W pierwszych latach istnienia udostępniono ekspozycję w „Szpitaliku”, a wraz ze wzrostem liczby zgromadzonych obiektów oraz badaniami naukowymi utworzono działy merytoryczne: etnograficzny (1974 r.), historyczny (1976 r.) i archeologiczny (1979 r.). Rozwój Stacji Wiedzy o Regionie, prowadzona praca naukowo – badawcza oraz oświatowa stały się przyczynkiem do przekształcenia w jednostkę muzealną. 28 maja 1980 r. powołano Muzeum Ziemi Puckiej. Podczas uroczystości jubileuszu 30. lecia Muzeum w 2000 r., nadano jednostce imię – Floriana Ceynowy.

 

Obecnie Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy opiekuje się 11 tys. zabytków, prowadzi działalność naukowo – wydawniczą, wystawienniczą oraz proponuje szeroką ofertę edukacyjną. Oprócz siedziby w puckiej „Kamienicy Mieszczańskiej” posiada też oddziały: „Szpitalik” w Pucku, „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu, kompleks „Hallerówka” we Władysławowie. W budowie pozostaje zagroda w Ostrowie.

Biała szarfa z motywem haftu kaszubskiego na czerwonym tle.

Szarfa z motywem kaszubskim, 1973 r., zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, fot. J. Grochowska.

 

Na wystawie pokazujemy pamiątki, zwłaszcza ze starszego okresu istnienia instytucji, te które zachowały się w zakamarkach muzealnych. Oprócz dokumentów o początkach Stacji, fotografii wykonanych w muzealnej pracowni fotograficznej, dawnych stempli, którymi podbijano dokumenty, kronik z wpisami odwiedzających muzeum turystów zachowała się również niezwykła szarfa. To ją przecinano, gdy oddawano do użytku pierwszy, muzealny obiekt: „Szpitalik” i pierwszą wystawę stałą.

 

Zapraszamy do zwiedzania wszystkich placówek Muzeum oraz obejrzenia jubileuszowej wystawy.

 

Dla przypomnienia, krótki quiz o historii muzeum:

 

https://samequizy.pl/muzeum-ma-50-lat/

 

 

 

Opracowała: Joanna Grochowska

Opublikowała: Kamila Tucholska