header

Uroczstości otwarcia piętnastej Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. uroczystości nad brzegami Zatoki Puckiej na terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego prowadzili Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Mirosław Kuklik i Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego dr Robert Domżał.