header

Dłubanka w oczekiwaniu na nowe miejsce na wystawie stałej w Kamienicy Mieszczańskiej, 2021 r., fot. J. Grochowska.