header

Wydobyta dłubanka w 1989 r., nabrzeże w Puckich zakładach Mechanicznych w Pucku, fotografia z archiwum Muzeum Ziemi Puckiej.