header

DOFINANSOWANIE REALIZACJI XXIX KONKURSU MOWY KASZUBSKIEJ „BË NIE ZABËC MÒWË STARKOW” MIONA JANA DRZEŻDŻONA Z DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DOFINANSOWANIE REALIZACJI  XXIX KONKURSU MOWY KASZUBSKIEJ

„BË NIE ZABËC MÒWË STARKOW”  MIONA JANA DRZEŻDŻONA

Z DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

Muzeum Ziemi Puckiej otrzymało dotację od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwój języka regionalnego. Tytuł zadania:  XXIX Kònkùrs  Kaszëbsczi Gôdczi „Bë nie zabëc  mòwë Starków miona Jana Drzeżdżona”.

Uzyskane środki finansowe pochodzące z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 6900 złotych pozwolą na realizację wyżej wymienionego konkursu.

Do głównych celów konkursu należy rozpowszechnianie języka kaszubskiego wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą kaszubską, w szczególności twórczością Jana Drzeżdżona i innych pisarzy kaszubskich, a także promowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży w Powiecie Puckim.