header

Zaprojektowanie i wykonanie kotwienia istniejących pali w ramach robót fundamentowych dla zadania: Budowa Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie-Hallerowie. Etap I (stan surowy zamknięty), 2021/BZP 00196069/01

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: Zaprojektowanie i wykonanie kotwienia istniejących pali w ramach robót fundamentowych dla zadania: Budowa Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie-Hallerowie. Etap I (stan surowy zamknięty), 2021/BZP 00196069/01

Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/511330