header

Aplikacja mobilna "Skarby Pucka"

 

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji mobilnej „Skarby Pucka” prezentującej wybrane atrakcje Powiatu Puckiego. Za pośrednictwem przewodnika VR znaleźć można dwa puckie oddziały naszego Muzeum- „Szpitalik” oraz „Kamienicę Mieszczańską”. Zarejestrowane wystawy muzealne  były aktualne na dzień 30.09.2021.

 

Link do aplikacji:  http://aplikacja.mobilna.skarby.pucka.przewodnikvr.pl/spacer.html

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: „Aplikacja Mobilna Skarby Pucka” mająca na celu Wzmocnienie tożsamości lokalnej obszaru PLGR w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru poprzez utworzenie Aplikacji Mobilnej „Skarby Pucka” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez
Północno kaszubską Lokalną Grupę Rybacką

 

panorama z lotu ptaka miasta Puck. W prawym górnym rogu logo Unii Europejskiej, Północnolokanej Grupy Rybackiej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich