header

Bilet pamiątkowy ułozony w stosie. Przed stosem bilety rozłożone są w formie wachlarza. Na bilecie widnieją fotografie wszystkich odddziałów Muzeum Ziemi Puckiej.