header

Zamawiający informuje o wszczęciu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

 

Ogłoszenie i pełna dokumentacja postępowania są dostępne na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/615402