header

Fot. 1 Wodnopłat Lübeck-Travemünde F4 nr 7 po kraksie w wodach Zatoki Puckiej, fotografia, 1924 r., MP/1016/H, zbiory Muzeum Ziemi Puckiej.