header

Fot. 3 Szkoła Powszechna podczas rozbudowy 1937-1938, Zakład fotograficzny S. Marcińca, Puck, MP/320/H