header

Zapraszamy na wydarzenie „Gwiżdż w Muzeum” w weekend 3 – 4 grudnia 2022 do oddziału „Szpitalik”.

 

W godzinach  10 – 14:00:

 • kiermasz prezentów świątecznych
 • stoisko rękodzielnicze „Karolicja”
 • zwiedzanie  z Gwiżdżem- „Szpitalik” w świątecznej aranżacji  (obowiązują bilety wstępu)

 

W godzinach 14:00 – 16:30   warsztaty rodzinne w cenie 35 zł od osoby.

Liczba osób: 20 – 25 osób. Zajęcia odbędą się przy grupie min. 10 osób

Oferujemy:

 • bajki na prześcieradle
 • robimy wyjątkowe prezenty świąteczne
 • Idziemy za światłem – nocne zwiedzanie ekspozycji
 • niespodzianka – tajemnicze miejsca w muzeum
 • ciepły poczęstunek

 

Osoby biorące udział w warsztatach prosimy o zabranie:

 • latarki lub telefonu z latarką
 • ulubionego koca
 • ulubionego kubka

* jeśli zapomnisz, udostępnimy nasze.

 

ZGŁOSZENIA:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie się poprzez kontakt e- mail: edukacja@muzeumpuck.pl. W zgłoszeniu prosimy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego
 • wybrany przez Państwa termin warsztatów: 3 lub 4 grudnia
 • liczbę osób biorących udział w warsztatach

 

Przyjmowanie zgłoszeń do dnia: 1.12.2022 r.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:
1. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

W sytuacji zbyt małej liczby chętnych zajęcia nie zostaną zrealizowane.

 

KONTAKT:

Koordynatorka: Kamila Tucholska

e- mail: edukacja@muzeumpuck.pl

nr tel. 786 286 945

 

Klauzula informacyjna

Informujemy, że podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Ziemi Puckiej, które mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Zdjęcia będą przechowywane w wewnętrznym archiwum dokumentującym działalność MZP, mogą również zostać wykorzystane w celach promocyjnych na stronie internetowej www.muzeumpuck.pl oraz na Funpage’u Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku na portalu Facebook. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykonywanie zdjęć, prosimy poinformować o tym osobę prowadzącą warsztaty przed ich rozpoczęciem. Brak informacji przekazanej przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Ziemi Puckiej ze zdjęć, o których mowa powyżej.

 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Kontakt pod adresem: ul. Stary Rynek 28, 84-100 Puck, nr tel. 537 333 719. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@muzeumpuck.pl.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów Gwiżdż w Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. w związku realizacją zadania w interesie publicznym zgodnie ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego bądź pełnoletniego uczestnika warsztatów. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu e-mail jest niezbędne do wzięcia udziału warsztatach.

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją ww. warsztatów przechowywane będą przez okres trwania warsztatów.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z realizacją w

arsztatów przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne do realizacji celu i nie jest sprzeczne z obowiązującymi nas przepisami archiwizacyjnymi; prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl .

 

Regulamin warsztatów – Gwiżdż w Muzeum