header

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem na cele muzealno – edukacyjne.

 

Ogłoszenie i pełna dokumentacja postępowania są dostępne na stronie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5f25dbc-74b0-11ed-b4ea-f64d350121d2