header

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na:

 Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne (dokończenie zadania).

 

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e3ea327-8073-11ed-b4ea-f64d350121d2