header

Plakat wystawy czasowej pn. Walory patriotycze ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego

Muzeum Ziemi Puckiej serdecznie zaprasza na wystawę czasową pn. Pozdrowienie Polskie! Walory patriotyczne ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się 9 lutego o godzinie 17:00 w oddziale „Szpitalik” przy ulicy Wałowej 11.

Wystawa będzie dostępna w terminie luty – marzec 2023 w oddziale „Szpitalik” przy ul. Wałowej 11 w Pucku.

Na zdjęciu przedstawiony jest Marian SołobodowskiMarian Sołobodowskiz urodzenia grudziądzanin, z wyboru mieszkaniec Warszawy. Z zawodu prawnik i dyplomowany menedżer kultury, a z pasji animator kultury, kolekcjoner i społecznik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związany był m. in. z Centrum Animacji Kultury przy Ministerstwie Kultury w Warszawie, a następnie przez 15 lat kierował Wydziałem Kultury w Urzędzie Marszałkowskim.

Z zaangażowaniem inicjuje i prowadzi działalność kulturalną tworząc przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (m.in. Ogólnopolska Nagroda im. ks. prof. Janusza Pasierba, Doroczne Dni Kultury Kurpiowskiej w Warszawie, upamiętnienie 50. lecia Pomnika Bohaterów Warszawy 1939-1945). Udziela się w wielu towarzystwach i organizacjach społecznych (m. in. Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika). Jego zaangażowana postawa został wielokrotnie nagrodzona (m. in.: Brązowy, Srebrny i Złoty „Krzyż Zasługi” i „Medal Złoty za Długoletnią Służbę” przyznany przez Prezydenta RP, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Prezesa Związku Kurpiów w Ostrołęce KURPIK’ 2004, Honorową Nagrodę Hetmana Polskich Kolekcjonerów im. Jerzego Dunin-Borkowskiego).

Pasja kolekcjonerska M. Sołobodowskiego zaowocowała przeszło 70 wystawami. Swoje zbiory filokartystyczne prezentował na wystawach muzealnych w całej Polsce. Jest właścicielem ok. 3000 pocztówek o różnorodnej tematyce, które spina temat Polski – polskiej historii, kultury i obyczajowości.

Opr. J.G.