header

Okładka Zapiski Puckie nr 22/2023

Informujemy, że ukazały się najnowsze Zapiski Puckie nr 22/2023. Wydawcy: Wydawnictwo „MS”, Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy.

Komitet redakcyjny: dr Danuta Dettlaff, dr Jan P. Dettlaff, prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda, prof. dr hab. Andrzej Groth, Barbara Kos-Dąbrowska

ISSN 1644-8685

Dofinansowanie: Urząd Miasta Pucka

Rocznik można nabyć w oddziałach Muzeum Ziemi Puckiej.

 

Spis treści:

-od Redakcji

-Michał Starski, Wczesnonowożytna kamienica mieszczańska w Pucku w świetle badań archeologicznych przy ul. 1 Maja 5 w 2022 roku

-Marcin Herrmann, Mieszkańcy parafii swarzewskiej w świetle pogłównego generalnego z 1662 roku

-Roman Drzeżdżon, Pucka opowieść Edvarda Jelinka

-Apoloniusz Łysejko, Historia latarni morskiej Rozewie „na 200-lecie”

-Wojciech Radłowski, Otton Muller – Mierzwowicz – budowniczy kolei Puck-Hel

-Marek Prabucki, Budowa kolei żelaznej szerokotorowej linii Puck – Hel 1920-1921

-Marek Prabucki, Powstanie i działlność Towarzystwa Śpiewaczego „Moniuszko” w Pucku w latach 1922 – 1939

-Zdzisław Krygier, Niezrealizowana Koncepcja budowy Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Pierwoszynie

-Joanna Grochowska, Puck w Słowniku geograficznym Krółestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

-Joanna Grochowska, Barbara Kos – Dąbrowska, „Dla zwolenników podplusku” – historia puckich łazienek 1920 – 1938

-Daniel Duda, Błogosławiony w marynarskim mundurze ks.kmdr ppopr. Władysław Miegoń (30.09.1892 – 15.10.1942)

-Daniel Duda, Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej Krystyna Chojnowska- Liskiewicz – Pierwsza Dama Oceanów

-Daniel Duda, Pomnik Poległych Stoczniowców 1970

-Mateusz Kubicki, Trawlery rufowe typu B- 410 w polskiej państwowej flocie kutrowej na Morzu Bałtyckim w latach 1975 – 1990/2

-Kamila Tucholska, 30 lat konkursu „Bë nie zabëc mòwë starków” imienia Jana Drzeżdżona

-Józef Wąsiewski, Puck 1920 -2022

-Ludwik Dettlaff, Filatelistyczne reminiscencje obchodów 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem

-Karol Wójcik, Konserwacja pocisku odłamkowo-burzącego kaliber 152,4 mm z baterii im. Heliodora Laskowskiego

 

Sprawozdania, recenzje i kronika

-Daniel Duda, Kazimierz Bielski – pierwszy kierownik Wydziału Mechanicznego Szkoły Morskiej w Tczewie – tablica imienna w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie

-Daniel Duda, Kontradmirał Jerzy Zbigniew Staniewicz – tablica imienna w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie

-Joanna Grochowska, Barbara Kos- Dąbrowska, Wërznionô dłótã Léòna Gòllë historiô kaszëbsczich rëbôków / Rzeźbiona dłutem Leona Golli historia kaszubskich rybaków w 100. rocznicę Jego urodzin. Rok Jubileuszowy

-Kamila Tucholska, Wyniki XXX Kònkùrsu Kaszëbsczi Gôdczi „Bë nie zabëc mòwë starków” miona Jana Drzeżdżona