header

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej przystąpiło do realizacji operacji pt. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ostrowo (gm. Władysławowo) poprzez rekonstrukcję dawnej zagrody kaszubskiej na cele muzealno – edukacyjne – dokończenie inwestycji. W ramach zadania zostanie stworzona nowa placówka muzealna poświęcona kulturowemu i przyrodniczemu dziedzictwu Północnych Kaszub. Zostaną dokończone prace budowlane w przeniesionym z Pucka budynku gospodarczym, w którym znajdą się recepcja z sanitariatem oraz przestrzeń ekspozycyjna. Zostanie również zagospodarowany teren wokół budynku poprzez wykonanie powierzchni utwardzonych, ogrodzenia oraz rampy podjazdowej dla osób z niepełnosprawnościami. Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.