header

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy zakończyło realizację operacji pt. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ostrowo (Gm. Władysławowo) poprzez rekonstrukcję dawnej zagrody kaszubskiej na cele muzealno – edukacyjne – dokończenie inwestycji. W ramach zadania dokończono prace budowlane w przeniesionym z Pucka budynku gospodarczym, a także został zagospodarowany teren wokół obiektu. Operacja została dofinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.