header

Ogłaszamy konkurs !!!

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej serdecznie zaprasza do upamiętnienia 150. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera.

 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy uczniów na temat postaci gen. J. Hallera, upowszechnienie wiedzy o gen. J. Hallerze wśród młodego pokolenia za pomocą nowoczesnych technik i kanałów promocji.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić jeden utwór. Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmiku krótkometrażowego w formie Rolki (reels). Maksymalny czas trwania rolki to 30 sekund. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaz, animacja itp.). Film zapisany w formacie pliku video w formacie” mp4, mov lub avi należy przesłać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. do godziny 15:00 poprzez platformę WeTransfer.com na adres przyjacielemzp@gmail.com lub dostarczyć nagranie na trwałym nośniku osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Organizatora: Stary Rynek 28, 84 – 100 Puck, w kopercie opisanej: Konkurs na Rolkę.

 

Nagrody:

I miejsce – nagroda rzeczowa do wartości 500 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa do wartości 300 zł

III miejsce – nagroda rzeczowa do wartości 200 zł

 

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni do 15 lipca 2023 r. o terminie i sposobie odbioru nagrody. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 sierpnia 2023 r. podczas festynu „Halleriada”.

 

Materiały do pobrania w formie plików PDF:

formularz zgłoszeniowy

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

regulamin_konkursu

 

Konkurs finansowany ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej.

 

Partnerami konkursu są: Muzeum Ziemi Puckiej, Starostwo Powiatowe w Pucku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu.