header

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przystąpiło do realizacji operacji pt. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Ostrowo poprzez wykonanie ekspozycji w zrekonstruowanych budynkach muzealnej zagrody kaszubskiej”. W ramach zadania powstają wystawy poświęcone pszczelarstwu pomorskiemu, a także pobliskiemu rezerwatowi przyrody Bielawa. Pierwsza z nich będzie przybliżać historię pszczelarstwa, zapoznawać z cyklem prac w pasiece, a także prezentować sprzęt pszczelarski. Całość zostanie zaprezentowana w nowoczesnej i łatwej w odbiorze aranżacji plastycznej. Ekspozycję będą wzbogacać multimedialne środki przekazu. Z kolei ekspozycja poświęcona Bielawie będzie przybliżać przyrodnicze walory rezerwatu, jego historię oraz znaczenie. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom wystawienniczym zostanie zorganizowana w formie plenerowej.

 

Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.