header

17 sierpnia 2023 r. serdecznie zapraszamy do „Zagrody Kaszubskiej” w Ostrowie (ul. Zabytkowa 35). O godzinie 12:00 nastąpi oficjalne otwarcie dwóch wystaw:

 

  • „Bielawa” – wystawa plenerowa opowiadająca o rezerwacie przyrodniczym, jego powstawaniu i znaczeniu. Ekspozycja zawiera informacje na temat powstania torfowiska, sposobu pozyskiwania torfu oraz wykorzystywania go do celów gospodarskich w przeszłości. Zaprezentowano też najbardziej charakterystyczne dla Bielawy przykłady fauny i flory, a także odwołano się do legend i opowieści traktujących o okolicznych terenach.

 

  • „Pszczelarstwo Pomorskie” – wystawa zlokalizowana w budynku dawnej wozowni z Pucka, przybliża historię pszczelarstwa, zapoznaje z cyklem prac w pasiece oraz prezentuje sprzęt pszczelarski. Całość została zaprezentowana w nowoczesnej i łatwej w odbiorze aranżacji plastycznej. Ekspozycję wzbogacają multimedialne środki przekazu oraz zabawka edukacyjna dla najmłodszych.

 

W ramach wydarzenia:

  • stoiska ze smakiem (m.in. Jagodowe Marzenie, chleb z wiejskiego pieca, miód z lokalnej pasieki)
  • oprawa muzyczna- Hieronim i Tadeusz Korthals

 

Wystawy zostały zrealizowane w ramach operacji pt. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Ostrowo poprzez wykonanie ekspozycji w zrekonstruowanych budynkach muzealnej zagrody kaszubskiej”.

 

Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Partnerami projektu są: Starostwo Powiatowe w Pucku, Gmina Władysławowo.

 

Wstęp wolny!