https://muzeumpuck.pl/oferta/Wróć do katalogu

Ceynowa (prze)pisany

Cena32.00 

Zamówienia należy składać w sekretariacie: sekretariat@muzeumpuck.pl

Tytuł: Ceynowa (prze)pisany

Wieloautorska praca monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego

 

Opis: W 2017 roku upłynęła dwusetna rocznica urodzin inicjatora ruchu tożsamości kaszubskiej Floriana Ceynowy. Tego typu postać inspiruje, aby także i dzisiaj poświęcić mu mu namysł i badania naukowe. Stąd też wieloautorska książka monograficzna Ceynowa (prze)pisany, która ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy (fragment Wstępu).

 

Spis treści:

  • Wstęp, s. 5

Etnogtrafia

  • Józef Borzyszkowski, Badania etnograficzne na Kaszubach i Pomorzu a ruch kaszubsko-pomorski, s. 11
  • Anna Kwaśniewska, Florian Ceynowa jako etnograf-osiągnięcia i percepcja w środowisku etnograficznym, s. 31
  • Mirosław Kuklik, tradycyjne zwyczaje zdrowotne oraz higiena Kaszubów Północnych na podstawie opracowań Floriana Ceynowy (1851) i Józefa Torlińskiego (1938), s. 61

Biografia, polityka, literatura

  • Ireneusz Pieróg, Ludnośc żydowska w życiu Floriana Ceynowy, s. 79
  • Daniel Kalinowski, Florian Ceynowa i polityczne prowokacje, s. 105
  • Dorota Śmietana-Bołwatko, Dzieciństwo Floriana Ceynowy w powieści Zapadły zamek Franciszka Fenikowskiego, s. 131

Językoznawstwo

  • Duŝan –Vladislav Paždjerski, Grafia w dziełach Floriana Ceynowy, s. 151
  • Marek Kaszewski, W kierunku monografii słowotwórstwa kaszubskiego- Florian Ceynowa i potencjalna digitalizacja jego zbiorów leksykograficznych, s. 165

Dodatek muzealniczy

  • Róman Drzéżdżón, Ceynowiana w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, s. 185

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-66052-54-3

ISBN 978-83-7467-326-6

Liczba stron: 198

Język: polski

Oprawa: twarda

Rok wydania: 2020

Wydawcy: Akademia Pomorska w Słupsku, Muzeum Ziemi Puckiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie