https://muzeumpuck.pl/oferta/Wróć do katalogu

Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika.

Cena30.00 

Zamówienia należy składać w sekretariacie: sekretariat@muzeumpuck.pl

Tytuł: Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika.

 

Autor: Augustyn Dominik

 

Polskie tłumaczenie: Augustyn Dominik, Roman Drzeżdżon

 

Opis: Zbiór opowiadań Augustyna Dominika, wydany z okazji jego setnej rocznicy urodzin. W zbiorze znalazły się opowiadania pochodzące książki „Tóna z pùstk” oraz  drukowane w czasopismach „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego „ i „Pomerania”. Bohaterami barwnych opowieści są mieszkańcy Krokowej i okolic. Opowiadania opublikowane są w dwóch językach- kaszubskim i polskim.

 

Spis treści:

 • Wstęp, s. 5
 • Tóna z pùstk/ I. Gawędy kaszubskie, s. 12/13
 • Tóna z pùstk, s. 12
 • Tóna z pustek, s. 13
 • Jak kóń bez skórë dodóm przëszedł, s. 36
 • Jak koń do domu bez skóry wrócił, s. 37
 • Zaklãti zómk, s. 44
 • Zaklęty zamek, s. 45
 • Jak grancã midzë Pôłczënã a Darżlëbiãùstalëlë, s. 52
 • Jak ustalono granice między Swarzewem a Gnieżdżewem, s. 53
 • Dzëwô jachta, s. 60
 • Tajemnicze polowanie, s. 61
 • Ò diôbelsczim kamiéniu, s. 68
 • O diabelskim kamieniu, s. 69
 • Przigòdë stôrégò Sroczi, s. 74
 • Przygoda starego Sroki, s. 75
 • Bòża stopka, s. 82
 • Boża stopka, s. 83
 • Dzëk ë pijany strzélc, s. 86
 • Dzik i pijany myśliwy, s. 87
 • Młińsczé kamiénie, s. 90
 • Młyńskie kamienie, s. 91
 • Miecz Swiãtégò Michała, s. 92
 • Miecz Świętego Michała, s. 93
 • Jazda na dzëkù, s. 96
 • Jazda na dziku, s. 97
 • Ò mòrach, s. 102
 • O zmorach, s. 103
 • Rëbok ë kóńsczé jaja, s. 108
 • Rybak i kobyle jajo, s. 109
 • Co je niemòżlëwé? Jak Stach òszukôł pùrtka sëszącégò złoto, s. 116
 • Jak Stach szukał diabła suszącego złoto, s. 117
 • Jachtôrz z Gduńska, s. 122
 • Myśliwy z Gdańska, s. 123
 • Francylk szukô letczi robòtë, s. 126
 • Przygody Francilka, s. 127
 • Klaftôrz Francylk, s. 128
 • Klaftôrza Francylka straszi, s. 132
 • Strôzk we wierzbie, s. 136
 • Trzecy kòrzistô, s. 138
 • Niebòszczik z zarkã chodził, s. 144
 • Nieboszczyk z trumną na plecach, s. 145
 • Czemù nôdolsczé białczi nosëłë nôdłëgszé czitle, s. 148
 • Czemu kobiety z Nadola nosiły najdłuższe suknie, s. 149
 • Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, s. 152/153
 • Kòwôl ë krwi, s. 152
 • Kowal i krawiec, s. 153
 • Czij mô dwa kùńce, s. 156
 • Kij ma dwa końce, s. 157
 • Diôbelskô pòmòc, s. 160
 • Diabelska pomoc, s. 161
 • Latarniô to jesz nie je wid, s. 164
 • Latarnia to jeszcze nie jest światło, s. 165
 • Czemù kóń nigdë nie je nażarti, s. 168
 • Czemu koń nigdy nie jest najedzony, s. 169
 • Pomerania, s. 172/173
 • Chrëpa szukô swòjégò szwagra, s. 172
 • Chrepa szuka swojego szwagra, s. 173
 • Trzech czë strzech, s. 176
 • trzech czy czterech, s. 177
 • Słowôrzk, s. 181
 • Òdredakcjowô nota, s. 184
 • Nota redakcyjna, s. 185

 

Dane techniczne:

ISBN 978-83-7591-416-0

ISBN 978-83-89692-91-7

Liczba stron: 190

Język: kaszubski, polski

Oprawa: twarda

Rok wydania: 2015

Wydawnictwo: Region