https://muzeumpuck.pl/oferta/Wróć do katalogu

Legenda Żarnowiecka

Cena38.00 

Zamówienia należy składać w sekretariacie: sekretariat@muzeumpuck.pl

Tytuł: Legenda Żarnowiecka

Autor: Małgorzata Borkowska

 

Historia zakonu w Żarnowcu i jego losów.

 

 

Spis rozdziałów:

 • Rozdział pierwszy

O początkach, jako to o księciu Skarbku, księciu Świętopełku i panu opacie Tetbrandzie, s. 7

 • Rozdział drugi

O miejscu i o ludziach, jako to o Miłosławie, Nagiełce i innych, s. 15

 • Rozdział trzeci

O wielkiej budowie i o tym, jak klasztor znalazł się pod panowaniem krzyżackim, s. 31

 • Rozdział czwarty

O czasach pokoju i czaszach wojny, której było więcej, i jak klasztor znalazł się znowu w państwie polskim, s. 43

 • Rozdział piąty

O czasach wielkiego odstępstwa, s. 61

 • Rozdział szósty

O starych i nowych mniszkach i o wojnie panny Katarzyny z panna Zofią, s. 77

 • Rozdział siódmy

O czterech pannach starszych i o dwóch ksieniach Barbarach, s. 85

 • Rozdział ósmy

O ty, jak się panny ksienie o zakonność troszczyły, s. 99

 • Rozdział dziewiąty

Który najlepiej czytać z mapą, a jest o pannach, skąd były i czy świętobliwe, czy także i przykładne, s. 109

 • Rozdział dziesiąty

O wielebnych, o szkole, o pracowitych, także o bractwach i o wielkim zdziwieniu wizytatora, s. 125

 • Rozdział jedenasty
 • -O tym, jak się panny ksienie o ozdobę domu Bożego troszczyły, s. 153
 • Rozdział dwunasty

O pruskim panowaniu i jak pannom zakonnym żyć dłużej nie pozwolono, s. 167

 • Rozdział trzynasty

O tym, że drzewo ścięte odrasta, jak to i w Piśmie Świętym czytamy, i jak w herbie Monte Cassino: SUCCISA VIRESCIT, s. 181

Podstawowa bibliografia, s. 187

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-927383-0-5

Liczba stron: 190

Język: polski

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2008

Wydawnictwo: BiT