header

Czerwona, okrągła pieczątka biblioteczna z napisem w otoku: "Polski Biały Krzyż Okręg w Gdyni" w środku pieczęci widoczny jest biały orzeł z koroną na głowie na czerwonym polu. W prawym dolnym rogu strony widoczna jest niebieska, mała, okrągła pieczątka Biblioteki Morskiego Dywizjonu Lotniczego.