header

Program koncertu "Muzyka siłą przetrwania polskości". Na drugoiej stronie programu opisane zostały sylwetki wykonawców.