header

Powstaje nowa wystawa stała w Muzeum

W 2020 r. Muzeum Ziemi Puckiej wystąpiło do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie projektu stworzenia nowej ekspozycji stałej w oddziale „Kamienica Mieszczańska” w Pucku. W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2021, priorytet: Wspieranie działań muzealnych udało się pozyskać kwotę 114500 zł na ten cel.

Projekt przewiduje organizację wystawy stałej pn. Prawdziwie morskie – Dzieje Ziemi Puckiej. Na której zostaną zaprezentowane dzieje stołecznego miasta Pucka na tle historii Kaszub Północnych tzw. Nordy. Wystawa obejmować będzie najważniejsze momenty dziejowe od pradziejów aż po współczesność. Zaprezentowane zostaną zabytki ze zbiorów muzeum oraz bogata ikonografia z prywatnych kolekcji oraz archiwów. W ramach działania zastosowana zostanie multimedialna forma przekazu w postaci aplikacji, nagrań dźwiękowych, wirtualnego spaceru. Wystawie towarzyszyć będzie katalog online oraz materiały promocyjne. Wystawa będzie dwujęzyczna (jęz. angielski).

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, multimedialnej wystawy opowiadającej o historii i współczesności regionu Kaszub Północnych. Będzie to jedyna tego typu wystawa w regionie w syntetyczny sposób przedstawiająca zagadnienie.

Nowa ekspozycja podniesienie atrakcyjności Muzeum poprzez rozszerzenie oferty o kolejną, nowoczesną wystawę. Otwarcie planowane jest na listopad 2021 r.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

kolorowe logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.