header

Sala gimnastyczna. Rozpoczęcie konkursu. Od lewej: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Halina Foltynowicz, wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, sołtys Dębogórza Józef Melzer. W komisji konkursowej znajsue się od lewej: Dariusz Majkowski, Roman Drzeżdżon, Adam Hebel.