header

Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej - Barbara Kos -Dąbrowska i wójt Gminy Kosakowo - Marcin Majek otwierają konkurs.