header

Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe 2021

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, zdrowia i szczęścia

Dyrektor i pracownicy

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

 

 

Z leżnoscë Gòdów i Nowégò Rokù

skłôdómë szczëré żëczbë wszëtczégò bëlnégò , zdrowiô i szczescô

Direktór ë prôcownicë

Mùzeùm Pùcczi Zemi m. F. Cenôwë

 

 

 

(Na muzealnej kartce świątecznej występują bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe ze zbiorów Muzeum Ziemi Puckiej).