header

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy serdecznie zaprasza uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do udziału w eliminacjach powiatowych Powiatu Puckiego  51. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”.  Eliminacje powiatowe odbędą się 12 maja 2022 (czwartek) w Szkole Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie. Konkurs rozpocznie się o godzinie 9:00.

 

Organizatorzy eliminacji gminnych zgłaszają po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowejdoeliminacji powiatowych.  Zgłoszenia do konkursu w kategorii „Dorośli” mogą się pojawić dopiero na tym etapie. Organizatorzy eliminacji gminnych przesyłają lub dostarczają do Muzeum Ziemi Puckiej karty zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników eliminacji powiatowych, na formularzach które zostały przygotowane przez Muzeum w terminie do 10 maja 2022. Muzeum Ziemi Puckiej nie będzie przyjmowało zgłoszeń uczestników na innych formularzach niż udostępnionych przez Muzeum. Karty zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników eliminacji powiatowych stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Dane adresowe Muzeum:

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

Stary Rynek 28

84-100 Puck

 

Kontakt do koordynatora eliminacji powiatowych: edukacja@muzeumpuck.pl

Organizatorem eliminacji powiatowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku i Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.

 

OGÓLE INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej.

 

Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Chmielno, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/ Chmielno i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, we współpracy z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 

I Zasady uczestnictwa.

  1.  Uczestnicy przygotowują dwa utwory, które powstały w języku kaszubskim (nie dotyczy kategorii przedszkolnej i klasy „0”, dla      których przewiduje się jeden utwór) :

– wiersz,

– proza (całość lub fragment).

  1. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut (nie dotyczy kategorii przedszkola i klasy „0”, dla których czas jest o połowę krótszy).
  2. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów.
  3. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich edycjach oraz w innych konkursach recytatorskich literatury kaszubskiej. Wysoko oceniane będą próby własnych oryginalnych poszukiwań repertuarowych, zmierzające do poszerzenia zakresu utworów i tytułów. Dobór tekstów powinien być dostosowany do wieku uczestnika. Teksty nie powinny zawierać wulgaryzmów, epitetów o ujemnym nacechowaniu, wyrażeń niestosownych –rubasznych
  4. Repertuar zgłoszony do eliminacji rejonowych i do Finału musi być taki sam, jak w eliminacjach niższego szczebla konkursu.

 

II Uczestnicy konkursu będą oceniani w kategoriach wiekowych:

1) grupa przedszkolna i klasa „0” (proza lub poezja, czas do 3 min.),

2) uczniowie klas I – III SP,

3) uczniowie klas IV – VI SP,

4) uczniowie klas VII, VIII i klas gimnazjalnych,

5) uczniowie szkół branżowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

6) dorośli.

 

III Konkurs przebiega w ramach kilkustopniowych eliminacji organizowanych dla kategorii wiekowych.

1) środowiskowe (w szkołach lub placówkach upowszechniania kultury) do 28 kwietnia 2022r.

2) gminne w terminie do 8 maja 2022r.

3) powiatowe w oparciu o powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski do dnia 18 maja 2022r.

4) Finał Konkursu odbędzie się w Chmielnie do dnia 12 czerwca 2022 r.

 

IV Eliminacje gminne mają na celu wyłonienie reprezentacji do etapu powiatowego.

Organizatorzy eliminacji środowiskowych (szkolnych bądź w placówkach upowszechniania kultury) mogą zgłosić do eliminacji gminnych po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

 

V Eliminacje powiatowe

Organizatorzy eliminacji gminnych mogą zgłosić do eliminacji powiatowych po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia do konkursu w kategorii „Dorośli” mogą się pojawić dopiero na tym etapie, jeśli nie zaistniały wcześniej na szczeblu gminnym. Nie dopuszcza się jednak bezpośredniego zgłaszania uczestników konkursu do Finału Wojewódzkiego (muszą oni, w przypadku grupy „dorośli”, przejść najpierw przez etap powiatowy).

 

VI Komisja eliminacji powiatowych typuje do udziału w Finale Konkursu po jednym recytatorze z każdej kategorii wiekowej. Limit miejsc nie może być przenoszony na inne kategorie. Pierwsze miejsca ex aequo nie będą uwzględniane.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

Złączniki:

Regulamin konkursu rodna-mowa-2022-

karta zgłoszeniowa- eliminacje powiatowe

zgoda konkurs- eliminacje powiatowe