header

Fot.4 Szkoła Powszechna podczas rozbudowy 1937-1938, Zakład fotograficzny S. Marcińca, Puck, MP/321/H