header

Muzeum Ziemi Puckiej ogłasza nabór szkół do udziału w projekcie edukacyjnym „Rybacki świat oczami dzieci. Interpretacja twórczości Leona Golli” realizowanego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2023. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Celami projektu jest m.in. propagowanie kultury, historii i sztuki Kaszub Północnych wśród dzieci i młodzieży, budzenie zainteresowania historią własnego regionu, podtrzymanie i ożywienie zanikającej wśród najmłodszego pokolenia wiedzy o dawnych tradycjach regionu Kaszub Północnych.

 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  z  terenu Powiatu Puckiego. Klasę z danej szkoły zgłasza nauczyciel za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Muzeum Ziemi Puckiej. Z jednej szkoły może zostać zgłoszona jedna klasa tj. maksymalnie 30 uczniówUdział w projekcie jest bezpłatny Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

 

W ramach projektu w miesiącach wrzesień – listopad 2023 zrealizowane zostaną prelekcje i warsztaty na terenie szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie. Muzeum zapewnia niezbędne materiały plastyczne do przeprowadzenia warsztatów (m.in. papier mache, glinę samoutwardzalną, karton). Nauczyciel zgłaszający klasę zobowiązany jest do przygotowania na terenie szkoły wystawy składającej się z prac plastycznych uczniów biorących udział w projekcie oraz do udokumentowania fotograficznego lub filmowego powstałej wystawy i udostępnienia powstałych materiałów Muzeum Ziemi Puckiej. Z otrzymanej dokumentacji powstanie prezentacja multimedialna oraz katalog powstałych prac, które zostaną udostępnione w formacie PDF na stronie internetowej muzeum www.muzeumpuck.pl.

 

Nauczyciel zgłaszający klasę zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego z klauzulą RODO, oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem projektu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 22 czerwca 2023 do siedziby Muzeum Ziemi Puckiej: Stary Rynek 28, 84 – 100 Puck lub drogą mailową przesłać skan kontaktując się z koordynatorem projektu: edukacja@muzeumpuck.pl

 

Koordynatorka projektu: Kamila Tucholska

Kontakt: edukacja@muzeumpuck.pl

tel. 786 286 945.

 

Materiały do pobrania:

Formularz_zgłoszenia_szkoły_Golla_1

Regulamin_Projektu_Golla_2

 

Organizator: Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Pucku, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej, LOT Kaszuby Północne

Partnerzy medialni: Nadmorski24.pl, Telewizja TTM, NordaFM, Radio Kaszebe

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego