header

Gości chcących odwiedzić w grudniu i styczniu Muzeum Ziemi Puckiej prosimy o zapoznanie się ze zmianami czasu pracy Muzeum.
Zmiana organizacji zwiedzania oddziałów Muzeum będzie obowiązywała od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Związane jest to z zaleceniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które w związku z kryzysem energetycznym rekomenduje również Nam zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Liczymy zatem na Państwa zrozumienie dla tych decyzji oraz na dopasowanie swoich wizyt do nowego harmonogramu.
Harmonogram zaplanowanych zajęć, lekcji, warsztatów realizujemy bez zmian.
Oddział „Szpitalik”
niedziela – poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 8.00-15.00
sobota – 10.00-14.00
Oddział „Kamienica Mieszczańska”
niedziela – nieczynne
poniedziałek – 10.00 – 13.00
wtorek – piątek 8.00-15.00
sobota – 10.00-14.00
Oddział „Hallerówka”
Czynna czasowo w terminach określonych przez Dyrektora, informacje dostępne na stronie www.muzeumpuck.pl
Oddział „Zagroda Kaszubska” w Ostrowie
nieczynny (przerwa techniczna)
Oddział „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu
nieczynny (przerwa techniczna)