header

Laska z uchwytem w postaci pochylonego mężczyzny.