header

W zbiorach muzeum zachowało się ciekawe zdjęcie przedstawiające grupę ludzi ubranych m.in. w stroje sportowe, stojących na płycie rynku puckiego, na tle pierzei północnej. Fotografia na odwrocie posiada adnotacje odręczne: Sztafetta Puck – Toruń 2-3 maja 1927 r. – bieg końcowy. Dodatkowo opis zawiera listę nazwisk, uczestników biegu.

Jest ona pamiątką ciekawego wydarzenia o charakterze patriotycznym i sportowym jednocześnie.

 

Fot. 1 Sztafeta Puck -Toruń, 2 maja 1927 r., nr inw. MP/162/H, zbiory MZP

Fotografia – Bieg sztafetowy z Pucka do Torunia

Miejsce powstania: Puck

Czas powstania: 1927 r.

Technika: odbitka fotograficzna

Wymiary: 9,2×13,9cm

Nr inw. MP/162/H

Pochodzenie: dar, 1976 r.

 

W 1927 roku, z okazji obchodów Trzeciego Maja na Pomorzu zaplanowano realizację wydarzenia sportowego – zawody okręgów sokolich Dzielnicy Pomorskiej. Miały one polegać na biegu sztafet z trzech krańców Pomorza do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Według opisu zamieszczonego w „Gazecie Gdańskiej” nr 99 z 1 maja 1927 roku członkowie drużyn sokolich mieli biec trzema trasami, z których każda kończyłaby się w Toruniu. Jeden z biegów zaczynać miał się w Chojnicach i liczyć ok. 154 km. Drugi swój początek wziąłby w Działdowie, a trasę obliczono na 129 km. Trzeci bieg zaczynałby się w Pucku i jego uczestnicy mieli przebiec aż 300,5 km. Ogółem w całym biegu uczestniczyłoby 583 sokołów, z których każdy biegłby jeden kilometr, przekazując sztafetę kolejnemu.

 

Start puckiego biegu przewidziano na 2 maja, na godzinę 11.40 z puckiego rynku, z racji najdłuższej trasy do pokonania. Pozostałe dwa biegi startować miały już 3 maja, w nocy. Finalnie zawodnicy mieli się spotkać o godz. 13.00 na Rynku Staromiejskim w Toruniu 3 maja, by wręczyć wojewodzie pomorskiemu trzy pergaminowe arkusze artystycznie malowane z hołdem dla Polski i Prezydenta RP. Każdy został opakowany w tekę z niebieskiego aksamitu ze srebrnym sokołem. Od wojewody odebrać miał je prezes gniazda Toruń-druh Gordon i zawieźć je do Warszawy, by na Zamku Królewskim dokonać osobistego przekazania Prezydentowi. Ostatni etap sztafety miał się odbyć drogą lotniczą, tak by przekazanie mogło się odbyć podczas centralnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

 

Istniejąca fotografia jest dowodem na to, że ta sztafeta odbyła się i tak jak opisano w artykule sokoli z Pucka wyruszyli w asyście rowerowej sokołów oraz auta sędziowskiego. Przekazującym puckiej sztafety był Świątek, który przebiegł pierwsze jej 5 km oraz ostatni kilometr.

 

Pamiątkowa fotografia wykonana na puckim rynku ukazuje nam ten historyczny moment, tuż przed startem. Od lewej stoi dr Józef Żynda, dalej czwórka zawodników ( choć na odwrocie fotografii wypisano w następującej kolejności 5 nazwisk: Wrona, Wierzbicki, Hildebrand, Wanserski i Świątek) Poza nimi jest też miejscowy policjant, wspomniana w prasówce asysta kolarska oraz prawdopodobnie sędziowie w aucie. Nie zabrakło również gapiów, którzy przyszli zobaczyć start sztafety.

 

* Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – pionierska, patriotyczna organizacja wychowania fizycznego i sportu, które zaczęło tworzyć się już w XVIII w. Jego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, podtrzymywania polskości pod zaborami.  W 1921 r. podzielono organizację na dzielnice, w tym Dzielnicę Pomorską.

 

Opr. Joanna Grochowska