https://muzeumpuck.pl/oferta/Wróć do katalogu

Pszczoła to dar boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach

Cena25.00 

Zamówienia należy składać w sekretariacie: sekretariat@muzeumpuck.pl

Tytuł: Pszczoła to dar boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach

Autor: Mateusz Klebba

 

Opis: Opracowanie poświęcone pszczelarstwu ludowemu na Kaszubach.

 

 

Spis treści:

 • Wstęp. Wstãp, s. 11
 • Przedsłów, s. 13
 • Dlaczego kaszubskie pszczelarstwo ludowe? Czemù prawie kaszëbsczé Lwow pszczelarstwo?, s. 15
 • Słowo wstępne do pracy. Przedslów do doku, s. 17
 • Endemit pszczelarstwa kaszubskiego. Biónk namok kaszëbsczégò pszczelarstwa, s. 19
 • Bozy domek/ sień. Bòżi dómk, s. 22
 • Herbatki owocowe. Brzadowé herbatczi, s. 24
 • Chłopk. „Chłopk”, s. 26
 • Czosniôl, s. 27
 • Dëmôcz, Dmùchôcz,Dmùchówka, s. 28
 • Dziedziczenie pasieki. Dostôwanie pszczelnika w spôdkòwiznie, s. 29
 • Opłatek z pszczołami. Dzelenié sã hòstijką z pszczółkama, s. 29
 • Gromnice Żaczków ze Strzelna. Gromice Żôczków Se Strzelna, s. 30
 • Gromice kaszubskie z Borkowa. Kaszëbsczé gromice z Bòrkòwa, s. 33
 • Legendy i opowieści kaszubskie o pszczołach. Kaszëbsczé opowiedzenie ë pòwiôstczi ò pszczołach, s. 34
 • Kaszubskie przysłowia i porzekadła około pszczelarskie. Kaszëbsczé wkółpszczolarsczé przysłowia ë przepòwiôstczi, s. 35
 • Ul kaszubski- „Żëtny dómk”. Kaszëbsczi pszczeli dómk-„ Żëtny dómk”, s. 37
 • Kòszka. Kòszka, s. 39
 • Krzyże na ulach. Krziże na pszczołowëch domikach, s. 41
 • Leśne pszczoły. Lasowé pszczołë, s. 42
 • Latkò, s. 43
 • cukierki miodowe. Miodowé bómczi, s. 44
 • Miodowy dar. Miodowi kùlajcë, s. 45
 • Miody na Kaszubach. Miodë na Kaszëbach, s. 45
 • „Mniódk”. Miodowi likér „Mniódk”, s. 46
 • Rośliny miododajne i pożytki pszczele na Kaszubach. Miodonosné Rosin ë pszczolarsczé wzątczi na Kaszëbach, s. 48
 • Okrasa miodowa. Miodowô òkrasa, s. 62
 • „Mniódówka”. „Mniódówka”, s. 63
 • Modlitwy pszczelarzy kaszubskich. Mòdlëtwë kaszëbsczich pszczołowników, s. 64
 • Morska herbata. Mòrskô harbata, s. 65
 • Niedzielna kawa. Niedzelnô kôwka, s. 66
 • Pszczele odgłosy. Òdgłosë Pszczonów, s. 67
 • Palmë, s. 68
 • „Peparnutë”- orzechy dla dzieci uciechy.”Papernutë”- òrzechë dlô ùcechë dlô dzicy, s. 68
 • Piernik kaszubski. Pfefferkùch, s. 69
 • Pieśń pszczela. Piesniô Pszczonów, s. 72
 • Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe związane z pszczelarstwem. Pògrzebné zwëczi ë obrządzi zrzeszoné zez pszczelarstwa, s. 73
 • „Prepolis”- Kaszubski lek na wszystko. „Prepòlis”- Kaszëbsczi lé na wszytko, s. 74
 • Rójka, rojenie się pszczół. Pszczelenié sã, marwienié sã, brzątwienié sã, rójka Pszczonów, s. 75
 • Propolis pszczeli. Pszczołowi propòlis, s. 76
 • Wróżby. Przepòwiescë, s. 79
 • Zioła i rosliny w pszczelarstwie na Kaszubach. Pszcolarsczé zela na Kaszëbach, s. 79
 • Pszczółka.Pszcółka, s. 81
 • Rosliny w pasiece. Roscënë wew pszczelnikù, s. 82
 • Różowa maść. Różewô smara/mazëdło/gòjidło, s. 83
 • żytnia mać. Rżanô (żëtnô) mac, s. 84
 • Placek żytni z miodem. Rżany plińc z miodã, s. 86
 • Słowniczek żargonu pszczelarstwa kaszubskiego. Słowôrzk gwarë kaszëbsczich pszczołowników, s. 87
 • Spadanie pszczół. Spôdanié Pszczonów, s. 89
 • Stanie miodu. Stojenié miodu, s. 90
 • Zboiny „strëchë”. „Strëchë”, s. 90
 • Patroni pszcelrstwa kaszubskiego. Wspòmóżcowie kaszëbsczégò pszczelarstwa, s. 91
 • Kretowisko pod ulem. Toczëna pòd domikã Pszczonów, s. 94
 • Urok na miodzie i pszczołach. Ùrzek na miodze ë pszczołach, s. 96
 • Ugościć. Ùgòscëc, s. 98
 • Wyciskanie miodu. Wëcyskanié miodu, s. 100
 • „Widë”- lanie miodu na krzyż. „Widë”- lanié miodu na krzyż, s. 101
 • Maśc woskowa. wòskòwô (zmùrowô) smara, s. 102
 • Miód wrzosowy- miód kaszubski. Wrzosnik- kaszëbsczi niód, s. 102
 • Zły duch. Złi dëch, s. 107
 • Kupcy żydowscy. Żëdowsczi handlarze, s. 108
 • Wykaz muzeów, izb oraz wystaw związanych z kaszubskim pszczelarstwem. Zestôwk mùzeów, izb ë téż stawków, co są sparłãczoné z kaszëbsczim pszcolarstwã, s. 110
 • Na zakończenie. Dopisënk, s. 111
 • słowo podziękowania. Pòdzãczi, s. 113
 • Bibliografiô, s. 113

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-7591-698-0

Liczba stron: 117

Język: polski, kaszubski

Oprawa: twarda

Rok wydania: 2019

Wydawnictwo: Region