https://muzeumpuck.pl/oferta/Wróć do katalogu

Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych

Cena50.00 

Zamówienia należy składać w sekretariacie: sekretariat@muzeumpuck.pl

Tytuł:Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych

Autor: Michał Starski

 

Opis: Źródła archeologiczne do dziejów Pucka.

 

Spis treści:

 • Wstęp, s.11
 • Cel, zakres i układ pracy, s. 15
 • Problematyka badawcza rynku puckiego, s. 17
 • Źródła pisane do dziejów rynku w Pucku, s. 21
 • Założenia i zakres badań archeologicznych, s. 33
 • Charakterystyka nawarstwień kulturowych, s. 39
 1. Nawarstwienia naturalne i osadnictwo pradziejowe, s. 41
 2. I poziom osadniczy (2.połowa XIV wieku), s. 46
 3. II poziom osadniczy (XV- 1. ćwierć XVI wieku), s.55
 4. III poziom osadniczy (2. ćwierć XVI- XVII wiek), s. 61
 5. IV poziom osadniczy (XVIII wiek- 1863/64 r.), s. 63
 6. V poziom osadniczy (1863/64 r. – XX wiek), s. 66
 • Analiza architektoniczna reliktów zabudowy śródrynkowej, s. 69
 1. I faza – ratusz późnośredniowieczny i kramy (XV- 1. ćwierć XVI wieku), s. 72
 2. II faza – ratusz nowożytny (2. ćwierć XVI- XVII wiek), s. 79
 3. III faza- ratusz późno nowożytny (XVIII wiek- 1863r.), s. 81
 • Znaleziska ruchome, s. 87
 1. Naczynia ceramiczne, s. 89
 2. I poziom osadniczy (2.połowa XIV wieku), s. 89
 3. II poziom osadniczy (XV- 1. ćwierć XVI wieku), s.101
 4. III poziom osadniczy (2. ćwierć XVI- XVII wiek), s.114
 5. IV poziom osadniczy (XVIII- 1. połowa XIX wieku), s. 120
 6. Kafle, s. 127
 7. Kafle garnkowe i miskowe, s. 128
 8. Kafle płytowe, s. 135
 9. Ceramika budowlana, s. 141
 10. Fajki, s. 143
 11. Pozostałe wyroby ceramiczne, s. 146
 12. Wyroby szklane, s. 148
 13. Szkło okienne, s. 148
 14. Naczynia szklane, s. 156
 15. Wyroby metalowe, s. 163
 16. Wyroby drewniane, 177
 17. Wyroby skórzane, s. 186
 18. Pozostałe wyroby, s. 191
 • Zagospodarowanie rynku w Pucku w świetle badań archeologicznych, s. 205
 • Bibliografia, s. 217
 • Der Merktplatz des Lokationsstadt Puck im Lichte der archälogischen Ausgrabungen (zusammenfasung), s. 237
 • The market square of location town Puck in the light of archeological investigations (Summary), s. 245
 • Spis tabel I rycin, s. 253

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-61376-30-9

Liczba stron: 271

Język: polski

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2015